C++ Program to Print Numbers in Descending Order

C++ Program to Print Numbers in Descending Order:C++ program which prints three highest numbers from a list of numbers in descending order.

C++ Program to Print Numbers in Descending Order

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int n1, n2, n3, n4, n5, a, b;
	
	cout << "input n1: ";
	cin >> n1;
	cout << "input n2: ";
	cin >> n2;
	cout << "input n3: ";
	cin >> n3;
	cout << "input n4: ";
	cin >> n4;
	cout << "input n5: ";
	cin >> n5;
	
	for( int i = 1; i <= 5; i++ )
	{
		switch(i)
		{
			case 1:
				a = n1;
				break;
			case 2:
				a = n2;
				break;
			case 3:
				a = n3;
				break;
			case 4:
				a = n4;
				break;
			case 5:
				a = n5;
				break;
		}
		for( int c = 1; c <= 5; c++ )
		{
			switch(c)
			{
				case 1:
					b = n1;
					break;
				case 2:
					b = n2;
					break;
				case 3:
					b = n3;
					break;
				case 4:
					b = n4;
					break;
				case 5:
					b = n5;
					break;
			}
			if( b > a )
			{
				int temp = a;
				a = b;
				b = temp;
			}
			
			switch(i)
			{
				case 1:
					n1 = a;
					break;
				case 2:
					n2 = a;
					break;
				case 3:
					n3 = a;
					break;
				case 4:
					n4 = a;
					break;
				case 5:
					n5 = a;
					break;
			}
			
			switch(c)
			{
				case 1:
					n1 = b;
					break;
				case 2:
					n2 = b;
					break;
				case 3:
					n3 = b;
					break;
				case 4:
					n4 = b;
					break;
				case 5:
					n5 = b;
					break;
			}
		}
		
	}
	
	cout << n1 << " " << n2 << " " << n3 << " " << n4 << " " << n5 << endl;
	
	system("PAUSE");
	return 0;
}

Output of Program

input n1: 56
input n2: 25
input n3: 24
input n4: 32
input n5: 23
23 24 25 32 56